RosettaBridge TMS (RB) er Norges desidert mest utbredte og lengstlevende TMS-programvare. I løpet

av årene RB har vært i drift, har den gjennomgått tre generasjonsskifter.

RosettaBridge har i lang tid både nasjonalt og internasjonalt høstet skryt for funksjonalitet og brukergrensesnitt. RosettaBridge versjon 4.0 har et hav av ny funksjonalitet og et helt nytt, webbasert grensesnitt som er mer fleksibelt og mer brukervennlig enn noen gang.

RosettaBridge består av to ulike applikasjoner. Den første er en serverapplikasjon som kjører på TMS/biliotek- serveren. Dette er hjernen i RosettaBridge-løsningen og er applikasjonen som utfører alle funksjoner og kommandoer i systemet. Den andre applikasjonen i RosettaBridge-løsningen er et klientverktøy som kjøres via nettleser. Applikasjonen opererer mot RosettaBridge server, og den tillater et ubegrenset antall brukere tilkoblet til enhver tid. Systemet er bruker- og rollebasert, med mulighet til å begrense rettigheter til de forskjellige brukerne eller rollene. Denne løsningen gjør det også mulig for brukere å selv velge hvilket språk de ønsker å se når de bruker systemet. Språkvalget gjøres i nettleser, noe som betyr at flere brukere kan være pålogget samtidig med forskjellig språk. Valgt språk er dynamisk og kan endres når som helst, uten at man må logge ut av nettleser.