Unique Digital Nordic AS NOC (Network Operation Center) er Scandinavia’s største og mest erfarene supportsenter for digital kino.

Unique Digital Nordic supportavdeling har dedikerte avdelingsledere som tar seg av kundekontakt med de respektive nettverkene hvor vi opererer slik at kinoene vet hvem de skal henvende seg til for spørsmål om driften, responstid og andre statistikker. Denne avdelingslederen vil også ta seg av oppfølgingskommunikasjon med kunder utenom selve feilsøkingsarbeidet. Avdelingslederen vil være ansvarlig for at avtalte tidsfrister opprettholdes og å sørge for rutiner for at alle parametere i nettverket blir underholdt ifølge beste praksis.

Unique Digital Nordic NOC er bemannet mellom 08:00 og 24:00, 7 dager i uken, 365 dager i året, og kan i åpningstiden kontaktes via gratis supportnummer, 800 35 250 eller 24 timer i døgnet via webportal og telefon APP – Integrator Accord.

åpning

 

no800 35 250

se0200 11 48 08

uk0800 783 9884