RosettaNet (RN) er en tilleggstjeneste til RosettaBridge (RB) TMS-programvare. RN har som formål å tilgjengeliggjøre kontroll over én eller flere TMS-er i ett grensesnitt via internett. Via RN kan man knytte sammen et ubegrenset antall TMS-er for deling av spillelister, cues, program, få oversikt over innhold og KDM-er eller manuelt styre funksjoner helt ned på komponentnivå i hver enkelt sal. Enkelt forklart gjør RN det samme for RB som RB gjør for utstyret i salene.

    RN er en HTML5 basert løsning som kan benyttes via alle nettlesere, fra alle oprativsystemer (Windows, Linux, MAC, Android osv.) RN er også optimalisert for bruk via nettbrett, og på den måten trenger man ikke installere egen APP for å bruke RN fra nettbrett.

    Alle RB TMS-er som også har RN-lisens vil koble seg til RN ved oppstart. Det oppstår en konstant aktiv tilkobling (”open socket”) som oppretholdes til enhver tid. Det er en full dupleks–tilkobling, noe som innebærer at data blir sendt fram og tilbake mellom RN og RB hele tiden via en properitær kommunikasjonsprotokoll. All kommunikasjon mellom RN og RB er kryptert med SSL og sertifikater.

    RosettaNet er tilgjengelig via Unique Central Authorization Service via internett på lik linje med de andre onlinetjenestene UDN tilbyr. Dersom man har gyldig RN-lisens knyttet til sin bruker kan man altså åpne RN fra Portal