Ønsker du å vise informasjon, trailere, tilbud, kinoprogram e.l. på skjerm til dine kunder? Da er Unique Lobby™ en enkel og effektiv digital informasjonsløsning som tilfredsstiller dine behov. Unique Lobby™ lar deg enkelt sette opp spillelister med digitalt innhold som umiddelbart vises på dine skjermer. Du velger selv hva hver enkelt skjerm skal vise til hvilken tid. Unique Lobby™ spiller av alle normale medietyper (video, websider, bilder, flash etc). Den kan også vise mer avanserte applikasjoner. Trailerapplikasjonen viser aktuelle trailere for kinoen som Unique Lobby™ er installert i. Da vises trailere for filmer som er på dagens kinoprogram samt trailere for de neste 3 ukers kinoprogram. Filmer med premiere frem i tid vises også med premieredato. Trailerapplikasjonen viser dessuten trailere med aldersbegrenset innhold først etter angitt tidspunkt slik at man unngår å vise upassende innhold til yngre. Alt dette gjøres automatisk og krever ikke administrasjon fra kinoen. Liknende applikasjoner er tilgjengelig, blant annet for kinoprogram.

I webportalen Unique Lobby™ administrerer du enkelt innholdet på skjermene dine. Her har du har full oversikt over hva som vises hvor og der du ser hva som faktisk vises på hver skjerm til enhver tid. Se hva som vises på skjermene dine til enhver tid.

Det er raskt og effektivt å sette opp spillelister for mange skjermer samtidig. Du kan dessuten vise forskjellig innhold til forskjellig tid på dagen. Oppdateringer av innhold gjøres umiddelbart slik at det tar kort tid før det vises. Det er enkelt å administrere innholdet som skal vises på alle skjermene dine. Unique Lobby™ kan styre innholdet automatisk om det er ønskelig.