Smart Trailering™

  Smart Trailering™ er en ny løsning fra Unique for det norske markedet som tilbys til både kinoer og distributører for å skape og levere trailer-spillelister på en intelligent, effektiv og elegant måte. Løsningen baserer seg på at distributører deler informasjon om trailerne, og linker dem til filmer som når målgruppen man ønsker å nå ut til ved å aktivt bruke trailere på rett sted til rett tid.Smart Trailering™ passer også på at en ikke setter trailer med høyere aldersgrense opp foran filmer med lav aldersgrense,…

Read More